Profil firmy

AMONA sro je obchodno-montážna firma, ktorá zastupuje veľkých značkových výrobcov produkujúcich veľmi kvalitné výrobky s nádherným  dizajnom a veľkým sortimentom v oblasti stavebníctva.
Hoci nie sme spoločnosť s históriou, všetci zainteresovaný, ktorý sa podieľajú na vykonaní zákazok majú za sebou dlhoročné skúsenosti. Sme  oficiálne obchodné regionálne zastúpenie spoločností a je  samozrejmosťou, že naši  montážnici  sa pravidelne   zúčastňujú školení,   čo v  kombinácií s bohatými   skúsenosťami  zabezpečí  potrebnú  kvalifikáciu  našich pracovných  síl a umožní  nám  využívať  najnovšie  trendy v stavebníctve, ktoré vedú k vašej spokojnosti. Výrobky sú tej najvyššej kvality, ktoré uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka. Na jednej strane je kvalitný výrobok a na druhej jeho správne a kvalitné osadenie a uvedenie do funkčnosti, na ktoré kladieme veľký dôraz .

Stratégiou a cieľom firmy AMONA sro je udržať si vysoký štandard a kvalitu finálnych produktov a k nim patriacich služieb. Kvalita produktov pre nás znamená zároveň rozvoj inovácií zodpovedajúcich požiadavkám trhu. Snažíme sa spojiť tradíciu, vedomosti a kvalitu vstupných materiálov svojich domácich a zahraničných dodávateľov. Objednávky našich zákazníkov vybavujeme pružne s krátkodobou expedíciou podliehajúcich naplnenosti výrobnému programu výrobcu. Sme pripravení vyhovieť zákazníkom v plnej miere. Starostlivosť, ktorú naša firma venuje detailom pri spracovaní každej požiadavky dáva našej firme vynikajúcu povesť.
 
Naši dodávatelia