Text Doplnky k oknám.

Profil firmy

AMONA sro je obchodno-montážna firma, ktorá zastupuje veľkých značkových výrobcov produkujúcich veľmi kvalitné výrobky s nádherným  dizajnom a veľkým sortimentom v oblasti stavebníctva.
Hoci nie sme spoločnosť s históriou, všetci zainteresovaný, ktorý sa podieľajú na vykonaní zákazok majú za sebou dlhoročné skúsenosti. Sme  oficiálne obchodné regionálne zastúpenie spoločností a je  samozrejmosťou, že naši  montážnici  sa pravidelne   zúčastňujú školení,   čo v  kombinácií s bohatými   skúsenosťami  zabezpečí  potrebnú  kvalifikáciu  našich pracovných  síl a umožní  nám  využívať  najnovšie  trendy v stavebníctve, ktoré vedú k vašej spokojnosti. Výrobky sú tej najvyššej kvality, ktoré uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka. Na jednej strane je kvalitný výrobok a na druhej jeho správne a kvalitné osadenie a uvedenie do funkčnosti, na ktoré kladieme veľký dôraz .

Stratégiou a cieľom firmy AMONA sro je udržať si vysoký štandard a kvalitu finálnych produktov a k nim patriacich služieb. Kvalita produktov pre nás znamená zároveň rozvoj inovácií zodpovedajúcich požiadavkám trhu. Snažíme sa spojiť tradíciu, vedomosti a kvalitu vstupných materiálov svojich domácich a zahraničných dodávateľov. Objednávky našich zákazníkov vybavujeme pružne s krátkodobou expedíciou podliehajúcich naplnenosti výrobnému programu výrobcu. Sme pripravení vyhovieť zákazníkom v plnej miere. Starostlivosť, ktorú naša firma venuje detailom pri spracovaní každej požiadavky dáva našej firme vynikajúcu povesť.
 
Naši dodávateliaOptions

As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list.

Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar.

Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links.

If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.

 

Subcategories

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.