Hliníkové zábradlia

Moderné línie a unikátny dizajn našich produktov garantujú maximálne uspokojenie požiadaviek zákazníkov. Dodávame produkt najvyššej kvality, svojimi vlastnosťami výnimočný a jedinečný na trhu. Všetky systémy je možné kombinovať s najrôznejšími doplnkovými materiálmi - sklo, drevo, plast ...

Vysoká variability použitých prvkov umožňuje tie najkreatívnejšie riešenia schodiskových, balkónových, terasových, okrasných a iných zábradlí. Základný materiál, najkvalitnejší hliník, so špeciálnou povrchovou úpravou, umožňuje univerzálne použitie a široké uplatnenie aj u najnáročnejších zákazníkov.
Materiál, z ktorého sa vyrábajú súčiastky pre Hliníkové zábradlie, je z vysoko kvalitných hliníkových prímesí. Za pomoci elektrooxidácie sa na hliníkovom profile vytvára povrch 18-20 mikrónov, ktorý chráni pred škodlivými vplyvmi počasia v exteriéri aj interiéri. Takto upravený hliník nešpiní, neohmatá sa, nepodlieha slnečnej erózii, je tepelne stabilný, nerozpína sa, odvádza dokonale teplo (chladí), kvapky dažďa nezanechávajú stopy. Nemusí sa leštiť, ani inak ošetrovať.

Konštrukcia hliníkového zábradlia je veľmi pevná. Široká škála súčiastok  dáva veľké možnosti rôznych variácií. Ušľachtilý design ponúka mnoho možností a prispôsobenia zábradlia do každého architektonického projektu. Nielen že hliníkové zábradlie je lacnejšie než nerezové, elegantné, ľahké,  no v budúcnosti nemá spojitosť so žiadnymi finančnými výdavkami, či ďalšou údržbou. Už nikdy nebude potreba odhrdzovať, natierať.

Ponuka a bližšie informácie vo formáte PDF.