Kontakt

AMONA sro
Lichnerova 38
903 01 Senec
Slovenská republika

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislava I, oddiel Sro Vložka číslo:  78224/B

IČO: 46493069
DIČ: 2820006530   
IČ DPH: SK           
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
č. ú:  5024505882/0900

www.amona-senec.sk
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
mobil: +421 /0/ 903 474 157